ใครขอสินเชื่อแฟคเตอริ่งได้บ้าง?

  • ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง