ผู้ขอสินเชื่อจะรับเงินด้วยวิธีใดได้บ้าง?

  • หากลูกค้าได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแฟคตอริ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อนำเอกสารการค้ามาโอนสิทธิการรับเงินจะได้รับเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้า