การขอสินเชื่อมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

  • ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งวงเงินสินเชื่อ
  • ค่าธรรมเนียมแฟคเตอริ่ง
  • ดอกเบี้ย