4 กุมภาพันธ์ 2562: บริษัทไอร่าแฟคตอริ่ง จำกัด(มหาชน) ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์สู่งโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แก่มูลนิธิกระจกเงา ในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง สำหรับส่งมอบไปยังโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป