1 กรกฎาคม 2560: AF เข้าร่วมงาน mai Forum มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4