1 กรกฎาคม 2559 : AF ร่วมออกบูธในงาน mai FORUM 2559

ภาพบรรยากาศของบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ในการร่วมออกบูธงาน mai FORUM 2016
ซึ่งในปีนี้จัดที่โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

ถ่ายภาพร่วมกับพนักงาน