News&Activity

4 posts

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม. 2559 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม. 2559 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 Q2 ให้กับนักลงทุน รวมทั้งผู้สื่อข่าว ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2 ก.ย. 59 : พิธีลงนาม MOU ร่วมระหว่าง AF และ ECF

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 59 AF ได้จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ แก่ Supply Chain ในโครงการ AFP ร่วมกับ ECF ณ ห้องประชุม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย