ความรับผิดชอบต่อสังคม

8 posts

ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2563

ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2563

20 กุมภาพันธ์ 2563: บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปใช้ทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป

20 กุมภาพันธ์ 2563: สนับสนุนเงินสมทบทุน “โครงการกายอุปกรณ์”

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเงินสมทบทุน “โครงการกายอุปกรณ์” ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์แขนเทียม ขาเทียม ให้แก่คนพิการยากไร้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงเด็กที่อยู่ในวัยเรียน

ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2557

ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2557

CSR ปี 2557

บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมพนักงานให้มีการแบ่งปันสู่สังคม โดยร่วมกันระดมทุนและร่วมกันบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558

ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558

8 พฤศจิกายน 2558: โครงการกฐินสามัคคี

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทระดมทุนเพื่อบูรณะซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญของสำนักสงฆ์โคกพระ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559

ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559

15 กรกฎาคม 2559: โครงการไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดด้าน CSR ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด “โครงการไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้มอบทุนการศึกษา หนังสือ อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล

12 พฤศจิกายน 2559: โครงการกฐินสามัคคี

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทระดมทุนเพื่อบูรณะซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์เมรุ ของวัดคลอง 31 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจ