การประชุมผู้ถือหุ้น

9 posts

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ดาวน์โหลดไฟล์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ดาวน์โหลดไฟล์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บรรยากาศการประชุม

  • รูปถ่าย
  • วิดีโอ