1 กรกฎาคม 2560 : AF ร่วมออกบูธในงาน mai FORUM 2560

AF ร่วมกับบริษัทในเครือ ออกบูธในงาน mai FORUM 2017 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)