วันที่ 10 ส.ค. 60 เขียนว่า AF ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9