6 มิถุนายน 2562 : AF แถลงแผนธุรกิจระยะ 3 ปี ในงาน Opportunity Day ประจำไตรมาส 1/2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“AF” พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายอัครวิทย์ สุกใส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลางซ้าย) พร้อมด้วย นางพรพิไล บุราสัย กรรมการผู้จัดการ (กลางขวา) บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจำไตรมาส 1/2562  ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะผู้บริหารได้แถลงแผนธุรกิจระยะ 3 ปี ในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SME โดยใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ที่ดำเนินการมานานกว่า 20 ปี เพื่อพัฒนาการเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงิน  ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการพัฒนา Platform เพื่อรองรับการทำธุรกรรมสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก พร้อมที่จะทยอยให้บริการได้ภายในปี 2562  ตลอดจนมุ่งเน้นการขายรูปแบบใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้มีความหลากหลาย ให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทยอยขยายธุรกิจไปในพื้นที่ๆมีศักยภาพ เริ่มจากภาคเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่งได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว โดยนำประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจลูกค้าแฟคตอริ่งมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อตอบความต้องการของลูกค้าให้ครบตามความต้องการ ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการแจ้งความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งจะยื่นขอรับการรับรองโครงการภายในไตรมาส 3/2562  และการจัดทำโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2562

วีดีโอ