12 พฤศจิกายน 2559: โครงการกฐินสามัคคี

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทระดมทุนเพื่อบูรณะซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์เมรุ ของวัดคลอง 31 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจ