10 สิงหาคม 2560 AF ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9