1 กรกฎาคม 2561: AF ร่วมออกบูธในงาน mai FORUM 2561

AF ร่วมกับบริษัทในเครือ ออกบูธในงาน mai FORUM 2018 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)