10 ส.ค. 2560 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

AF เข้าร่วมงาน mai Forum มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4

2 ก.ย. 59 : พิธีลงนาม MOU ร่วมระหว่าง AF และ ECF

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม. 2559 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day