7 กรกฎาคม 2559 AF ได้จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

เมื่อวันที่-7-ก.ค.-59-af-ได้จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง-(mou)
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ แก่ Supply Chain ในโครงการ AFP ร่วมกับ FPI
ณ ห้องประชุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย