ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2557

CSR ปี 2557

บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมพนักงานให้มีการแบ่งปันสู่สังคม โดยร่วมกันระดมทุนและร่วมกันบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี