ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558

8 พฤศจิกายน 2558: โครงการกฐินสามัคคี

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทระดมทุนเพื่อบูรณะซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญของสำนักสงฆ์โคกพระ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก