ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559

15 กรกฎาคม 2559: โครงการไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดด้าน CSR ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด “โครงการไอร่าเพื่อสังคม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้มอบทุนการศึกษา หนังสือ อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล

12 พฤศจิกายน 2559: โครงการกฐินสามัคคี

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทระดมทุนเพื่อบูรณะซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์เมรุ ของวัดคลอง 31 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจ