ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง และแก้ไขหนี้

วุฒิการศึกษา

-เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง

-นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์

-MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University