บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์:  http://www.aira-aiful.co.th

วิสัยทัศน์

เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านสินทรัพย์ และเพิ่มจำนวนของลูกค้าด้วยพนักงานผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีหัวใจในการบริการเพื่อตอบสนองลูกค้าอย่างดีที่สุด

พันธกิจ

– เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยความจริงใจ

– เราปฏิบัติอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านด้วยความยินดี