บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์: https://www.aira.co.th

      บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่เสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ได้รับ เราให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพสูงควบคู่กับการมีจริยธรรม และตระหนักที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน